ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Σταυρός 30/7/2010

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3688/30-7-2010ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνας την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2010 και ώρα 20.00 μ.μ. και κατά την οποία θα εξεταστούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1°: "Αποδοχή και κατανομή ποσού 18.643,41 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ''

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2°: "Αποδοχή ποσού 7.100,00 ευρώ για την επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων''

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3°: Έγκριση πρώτης εντολής και πιστοποίηση πληρωμής του έργου "Σχέδιο βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων οργάνωσης της κυκλοφορίας στο ευρύτερο κέντρο του Σταυρού".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4°: "Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΝΑΘ για την Κατασκευή αποδυτηρίων στο γήπεδο 5χ5 του Δ.Δ Σταυρού Δήμου Ρεντίνας''

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5°: "Επικαιροποίηση προϋπολογισμού μελέτης 360/2009 του έργου "Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Δ.Δ Σταυρού λόγω αλλαγής ΦΠΑ"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6°: "Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού μελέτης για την προμήθεια καυσίμων Δήμου Ρεντίνας λόγω αλλαγής ΦΠΑ ''

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7°: "Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενων εκτάσεων από πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 020723 στο ΟΤ Γ 167".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8°:
"Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό αποζημίωσης εκτάσεων από πράξη εφαρμογής για τις ιδιοκτησίες 011407, 011405α στο ΟΤ Γ100 ".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9°: " Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενων εκτάσεων από πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 021847 στο ΟΤ Γ223".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10°: " Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό αποζημίωσης εκτάσεων από πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 021132 στο ΟΤ Γ187".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11°: Ορισμός ελεγκτών οικονομολόγων για τη διενέργεια τακτικού Ελέγχου της ΔΕΤΑΡ των οικονομικών ετών 2007, 2008, 2009.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12°: Ορισμός ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΤΑΡ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13°:
"Αιτήσεις Δημοτών"

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14°: "Εκμίσθωση ακάλυπτου Δημοτικού χώρου στο παραλιακό πάρκο δίπλα στο Δημοτικό περίπτερο".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15°: "Εκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου Ωκεανός".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

date Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

0 χωριατάκια to “Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεντίνας για την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2010”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share