ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Σταυρός 26/8/2010
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4121/26-8-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνας την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 20.00 μ.μ. και κατά την οποία θα εξεταστεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ : " Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ρεντίνας οικονομικού έτους 2009 "

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και τη σχετική έκθεση για το οικονομικό έτος 2009 είναι στη διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων στη Γραμματεία του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

date Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

0 χωριατάκια to “Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεντίνας για την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share