ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνας την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 19:00 μ.μ. και κατά την οποία θα γίνει συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ 1°: Αποδοχή επιδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης στα πλαίσια του Ν.3448/06 από το Υπουργείο Εσωτερικών,καθορισμός ειδικοτήτων των επιδοτούμενων θέσεων και ορισμός τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού.


ΘΕΜΑ 2°: Τροποποίηση συστατικής πράξης κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ρεντίνας.


ΘΕΜΑ 3°: Καθορισμός ύψους και καταβολής ημερήσιου δικαιώματος λαϊκής

αγοράς Σταυρού.


ΘΕΜΑ 4°: Έγκριση μελέτης προμήθειας εξοπλισμού καθαριότητας.


ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μικρής Βόλβης στη θέση "Τούβαλα" Δήμου Ρεντίνας


ΘΕΜΑ 6°: Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.


ΘΕΜΑ 7°: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Άνω Σταυρού.


ΘΕΜΑ 8°: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρού.


ΘΕΜΑ 9°: Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου Σταυρού.


ΘΕΜΑ 10° : Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Σταυρού


ΘΕΜΑ 11°: Μετακινήσεις αιρετών.


ΘΕΜΑ 12°: "Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Υδρομάστευση και κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή "Μηλιές" του Δ.Δ Σταυρού.


ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη σύνταξη της μελέτης του έργου "Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Δ.Δ Σταυρού" .


ΘΕΜΑ 14ο : Καθορισμός τιμής μονάδας για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα από διορθωτική πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 020813, 021926 στο ΟΤ Γ 220-239.


ΘΕΜΑ 15°: Καθορισμός τιμής μονάδας για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα από διορθωτική πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 021834, 09Ν στο ΟΤ Γ 223-168.


ΘΕΜΑ 16°: Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενων εκτάσεων από διορθωτική πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 021432 στο ΟΤ Γ 77.


ΘΕΜΑ 17°: Καθορισμός τιμής μονάδας για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα από διορθωτική πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 011402 στο ΟΤ Γ 99.


ΘΕΜΑ 18°: Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενων εκτάσεων από την πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 020701 στο ΟΤ Γ 167.


ΘΕΜΑ 19°: Ψήφιση πιστώσεων για την πληρωμή τιμολογίων των πολιτιστικών εκδηλώσεων.


ΘΕΜΑ 20°: Έγκριση θέσης κυκλοφορίας φορτηγού ανοικτού τύπου για δράσεις πυροπροστασίας.date Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 17 Νοε 09”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share