ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδριάζει, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Γεωργίου έπειτα από σχετική πρόσκληση που απέστειλε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ευθυμίου Έλλη στα μέλη του Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:


1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου "Ασφαλτόστρωση οδών στα τοπικά διαμερίσματα Ασπροβάλτας � Βρασνών του Δήμου Αγίου Γεωργίου"

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου "Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Βρασνών από ΚΥΚΛΑΔΕΣ μέχρι είσοδο Ασπροβάλτας" Αριθ. μελ. 306/05.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου "Ανάπλαση κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στο Γ 561 Δ.Δ. Βρασνών" Αριθ. μελ. 71/06.

4. Κίνηση διαδικασιών τροποποιήσεων Ρ.Σ. Ασπροβάλτας.

5. Κίνηση διαδικασιών τροποποιήσεων Ρ.Σ. Βρασνών.

6. Καθορισμός τιμών μονάδος για εισφορά γής που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με 99 Π.Ε. Βρασνών.

7. Ακύρωση αριθ. 344/09 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. αποδοχή χρηματοδότησης έτους 2009, 2.666,00 ευρώ για την εφαρμογή σχεδίου μερικής απασχόλησης και καθορισμός ειδικοτήτων (4) τεσσάρων επιδοτούμενων θέσεων.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης 5.497,71 ευρώ από ΥΠΕΣΔΔΑ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, έτους 2009.

9. Επιστροφή καταβληθείσας εισφοράς σε χρήμα στον Τσίλογλου Κ. Νικόλαο, λόγω σύνταξης αριθ. 71/680 Δ.Π.Ε.

10. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή γενομένων δαπανών:

α. 1.045,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6433 για πληρωμή προμήθειας γευμάτων που προσφέρθηκαν στις εφορευτικές επιτροπές του Δήμου κατά τις βουλευτικές εκλογές της 04ης Οκτωβρίου 2009, στους Αφούς Βουδαντά Ο.Ε.

β. 1.500,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. εξόδων 00.6443 για πληρωμή δεξίωσης επισήμων κατά την 28η Οκτωβρίου 2009, στον Μαλλή ε. Αντώνιο.

γ. 188,10 ευρώ σε βάρος Κ.Α. εξόδων 00.6451 για πληρωμή συνδρομής Δήμου έτους 2009 στην εφημερίδα Κ-Τύπος, στον Γεώργιο Γανίτη.

11. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2009:

1. Ενίσχυση μέσω αποθεματικού κεφαλαίου των Κ.Α. εξόδων:

Α. 15.6263 ( Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής πολιτικής) κατά 5.000,00 ευρώ.

Β. 15.6671.001 ( Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής πολιτικής) κατά 5.000,00 ευρώ.

Γ. 20.6671.001 ( Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού) κατά 3.000,00 ευρώ.

Δ. 20.6263 ( Συντήρηση Δημοτικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας) κατά 2.000,00 ευρώ.

Ε. 15.7413.008 ( Εκπόνηση μελετών � τεχνικών εκθέσεων για απαλλαγή έκδοσης Περιβαλλοντικών όρων κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων νέου Δημοτικού σταδίου Δήμου κατά 435,00 ευρώ.

2. Δημιουργία μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, νέου Κ.Α. εξόδων:

Α. 30.6662.006 με τίτλο "Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών" και πίστωση 3.000,00 ευρώ.

12. Επικαιροποίηση αριθ. 285/08 απόφασης Δ.Σ. που αφορά καταστατικό λειτουργίας ΚΕΚΑΔΑΓ.

13. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2010.

http://www.strymonikos.net/news/news.php?xnewsaction=fullnews&newsarch=112009&newsid=36


date Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 18 Νοε 09”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share