Διεύθυνση Αλιείας


Εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 68/2009 Προεδρικό Διάταγμα, (ΦΕΚ 90/Α/12-6-2009) σχετικό με τον Κανονισμό Αλιείας στους Κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό, η ισχύς του οποίου ξεκινά από 13 Δεκεμβρίου 2009.
Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα εδώ

date Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Κανονισμοί αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share