ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
(AΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) της οποίας και ο Δήμος μας είναι μέτοχος , αποτελεί και στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος, η ΟΤΔ έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση πραγματοποίησης σειράς ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης, πριν τη διενέργεια κάθε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους του Προγράμματος.

Εν όψη της επικείμενης 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης, η ΟΤΔ ΑΝΕΘ διοργανώνει την Τετάρτη 14/7/2010 και ώρα 8:00 μ.μ , ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, στον Σταυρό και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου .

Στις συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί από στελέχη της ΟΤΔ ΑΝΕΘ αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους και το περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος.

Οι βασικές κατηγορίες δράσεων που περιλαμβάνει το Τοπικό Πρόγραμμα και αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης, αναψυχής, επισκέψιμων αγροκτημάτων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, επιχειρήσεων ειδών διατροφής, βιοτεχνικών μονάδων, γραφείων προώθησης αγροτικού πληθυσμού, κλπ.

Επιπλέον στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση δημόσιων έργων υποδομής μικρής κλίμακας (αγροτική οδοποιία, μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ) και δράσεις διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς (αναβάθμιση περιοχών υψηλής φυσικής αξίας, μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε μουσεία, κλπ).

Καλούνται όλοι οι συνδημότες μας να παραβρεθούν στην ανωτέρω εκδήλωση


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Στοΐτσας.Θ. Αντώνιος

date Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

0 χωριατάκια to “Ενέργειες Ενημέρωσης στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share