«Εν τη κοιμήσει τον κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε»

date Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009

0 χωριατάκια to “«Εν τη κοιμήσει τον κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε»”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share