Ανακοίνωση από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την καταβολή κινήτρου απόσυρσης αυτοκινήτων.

Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής του κινήτρου απόσυρσης αυτοκινήτων, από τις Διευθύνσεις Μεταφορών-Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα εξής:

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία καταβολής του κινήτρου απόσυρσης και αγοράς αυτοκινήτων δεν έχει διευκρινιστεί απολύτως από τα συναρμόδια υπουργεία, οι Υπηρεσίες Μεταφορών – Επικοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης θα παραλαμβάνουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του κινήτρου απόσυρσης αυτοκινήτων από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία και αναστάτωση των πολιτών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα της Ν.Α.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nath.gr).

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον δεν κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή.

2. Βεβαίωση παραλαβής αποσυρθέντος οχήματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι την 2/11/2009.

3. Πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρθέντος οχήματος που εκθόθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών.

4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε μορφή Ι.Β.Α.Ν. (GR……25 ψηφία……………).


date Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Πώς θα πάρετε τα λεφτά της απόσυρσης”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share