Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλιείας

Με απόφαση του Νομάρχη Παναγιώτη Ψωμιάδη και εντολή της αρμόδιας Αντινομάρχη Ανθής Πορφυριάδου, η Διεύθυνση Αλιείας-Τμήμα Εσωτερικών Υδάτων της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την απαγόρευση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής ενάσκησης αλιείας στη λίμνη Βόλβη, στον ποταμό Ρήχιο και σε όλα τα ρέοντα ύδατα που εκβάλουν στη λίμνη Βόλβη, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, καθώς και την ανάγκη προστασία της αναπαραγωγής των ειδών της ιχθυοπανίδας της λίμνης Βόλβης και τις αναφορές αλιευτικών φορέων για την ασκούμενη πίεση στους πληθυσμούς της λίμνης Βόλβης, οι γονάδες των οποίων έχουν ωριμάσει και πλησιάζουν στα αβαθή των ακτών της λίμνης για την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αλιείας ανακοινώνει τα εξής:

1. Απαγορεύουμε την επαγγελματική και ερασιτεχνική ενάσκηση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων για προστασία της αναπαραγωγής τους, με κάθε μέσο και εργαλείο, από την 29η Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 π.μ. μέχρι και την 21η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. μέσα στη λίμνη Βόλβη και σε όλα τα ρέοντα ύδατα (δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι) που καταλήγουν άμεσα στη λίμνη και σε απόσταση όχι μικρότερη από τριών χιλιάδων (3000) μέτρων από το σημείο εκβολής τους στη λίμνη (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).

Στην ανωτέρω απαγόρευση περιλαμβάνεται ο Ρήχιος ποταμός καθ΄ όλο το μήκος του, από τη λίμνη Βόλβη μέχρι την εκβολή του, στο Στρυμονικό κόλπο.

2. Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της λίμνης Βόλβης, θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις όχθες της λίμνης σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρα, με ευθύνη των αλιέων.

3. Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η αλιεία: α) Για τρεις ημέρες μέσα στον μήνα Απρίλιο και σε καθορισμένες ημέρες από την Διεύθυνση Αλιείας από συγκεκριμένους αλιείς, με επίβλεψη του αρμοδίου τμήματος, με σκοπό τη συλλογή μέχρι 50 γεννητόρων Κυπρίνου (αρσενικών και θηλυκών) για τη φυσική ενίσχυση της αναπαραγωγής του είδους, β) Για τη διενέργεια της μηνιαίας εφάπαξ δειγματοληψίας στις 20 Απριλίου 2010 (+ ή – πέντε ημέρες) σύμφωνα με την άδεια διενέργειας πειραματικής δειγματοληψίας αριθ απόφασης 8251/2-11-09 Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

4. Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής.

5. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις.


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Γραφείο Τύπου

date Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

0 χωριατάκια to “Απαγόρευση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής ενάσκησης αλιείας στη λίμνη Βόλβη και στον Ρήχιο ποταμό”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share