Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας


Στα πλαίσια της διαδικασίας εκκαθάρισης των υποβληθέντων φακέλων για έκδοση οικοδομικής άδειας και προκειμένου να διασφαλίσουμε τους κανόνες της χρηστής διοίκησης εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:
1. Δεν επιστρέφονται φάκελοι που έχουν υποβληθεί πριν την 21-7-2009 για τους οποίους έχει δοθεί αναστολή ελέγχου με την υπ’ αρίθμ. 29/οικ.6147/2010 Απόφαση Αντινομάρχη Πολεοδομίας, εφόσον δεν είχαν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή οι προθεσμίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή έχει εκδοθεί παράταση για οποιοδήποτε διάστημα μετά την ημερομηνία αυτή.


2. Εξετάζονται υποχρεωτικά οι αιτήσεις και χορηγούνται κατά κανόνα παρατάσεις για όλους τους φακέλους που μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης της παράτασης δεν έχουν επιστραφεί. Είναι προφανές ότι αυτό δεν αφορά τους όρους της παράτασης οι οποίοι εξετάζονται κατά περίπτωση.date Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

0 χωριατάκια to “Ενημέρωση σχετικά με την Επιστροφή υποβληθέντων φακέλων για έκδοση οικοδομικής άδειας - Παρατάσεις εννεαμήνου”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share