Τα σχέδια και οι δράσεις που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία στη Χαλκιδική Την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους ενός δισ. ευρώ για την αξιοποίηση κοιτασμάτων χαλκού, μόλυβδου, ψευδαργύρου, χρυσού και αργύρου, έχει δρομολογήσει η εταιρία, «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική.
Όπως επισήμανε σε ημερίδα το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη (με θέμα οι Θησαυροί της Βορείου Ελλάδος) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», κ. Δημήτρης Κούτρας, τα οφέλη της Χαλκιδικής από αυτή τη δραστηριότητα είναι πολύ μεγάλα.


Εάν υποτεθεί ότι όλα αυτά τα κοιτάσματα μετά την εξόρυξη, εμπλουτισμό και μεταλλουργική επεξεργασία τους, θα είναι εμπορικής αξίας 10 δισ. ευρώ με σημερινές τιμές και εφόσον όλη αυτή η δραστηριότητα έχει μία απόδοση 10%, τότε για 40 χρόνια θα αναλωθούν στην περιοχή της Χαλκιδικής σχεδόν 8 δισ. ευρώ, ήτοι περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ανάπτυξη Ουσιαστικά θα μπορεί να βοηθηθεί η ανάπτυξη της Χαλκιδικής για τουλάχιστον 40 χρόνια από τα μεταλλεία, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιλοτικό σχέδιο ανάπτυξης για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων και σε άλλες μεταλλοφόρες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Δ. Κούτρα, η «Ελληνικός Χρυσός» μέχρι στιγμής σχεδίασε και πραγματοποίησε τις εξής δράσεις: Στο Μάντεμ Λάκο:
Μεταφορά των εργοστασίων εμπλουτισμού μέσα στα πρώτα 5 χρόνια παρουσίας της στην περιοχή από την Ολυμπιάδα και το Στρατώνι στο Μάντεμ Λάκο, μία περιοχή εκτός οικισμών, που έχει σήμερα έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα. Στο μεταλλείο του Μάντεμ Λάκο συνεχίζεται η υπόγεια εκμετάλλευση με συνεχόμενη γόμωση όλων των στοών, νέων και παλαιών και με επιστροφή των παραπροϊόντων κατεργασμένων με τσιμέντο.
Την τελευταία πενταετία στο Μάντεμ-Λάκο καταργήθηκε η υγρή απόθεση αποβλήτων, δημιουργήθηκαν δύο νέες στοές προσπέλασης μεγάλων διαστάσεων συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων, υλοποιήθηκε νέα μονάδα κατεργασίας νερών μεταλλείου και πληρώθηκαν πάνω από 100.000 τ.μ. παλαιών στοών με τσιμεντοποιημένα αδρανή υλικά εκσκαφών. Ακόμη στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας υλοποιήθηκαν τα εξής έργα: Υπόγεια εκσκαφή του κοιτάσματος με τσιμεντοποιημένη λιθογόμωση. Υπόγεια μεταφορά του προϊόντος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μάντεμ Λάκο. Γι’ αυτό θα κατασκευαστεί νέα στοά περίπου 8 χλμ, που θα συνδέει το Μάντεμ Λάκο και την Ολυμπιάδα.

Έτσι δεν θα ενοχλείται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα κανένας υπάρχων δρόμος και οικισμός και δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στη φύση. Παράλληλα αποδίδεται όλη η παραλιακή ζώνη από την Ολυμπιάδα-Στρατώνι έως την Ιερισσό για τουριστική ή οικιστική εκμετάλλευση.
Για το κοίτασμα των Σκουριών προβλέπονται: Για την εκμετάλλευση του θα υπάρξει μικτός συνδυασμός ανοικτής και στη συνέχεια υπόγειας εκσκαφής, καθώς απαιτείται η μικρότερη δυνατή έκταση γης. Δημιουργία εργοστασίου εμπλουτισμού για συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού.
Η μεταφορά των προϊόντων στο Μάντεμ Λάκο για τελική επεξεργασία, αφού έχουν εμπλουτιστεί, θα πραγματοποιείται από ξεχωριστό δρόμο γι΄ αυτό το σκοπό. Δεν απαιτούνται φράγματα, αφού παράγονται ως παραπροϊόντα στερεά αδρανή και όχι υγρά, αλλά θα κατασκευαστούν μ’ αυτά επιχώματα, τα οποία θα φυτεύονται διαδοχικά μετά τη δημιουργία τους.


http://respentza.blogspot.com/2010/05/blog-post_4802.html

date Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

0 χωριατάκια to “Ελληνικός Χρυσός: Σχεδιάζει νέες επενδύσεις”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share