ΧΛΩΡΙΔΑ

Ο χλωρικός κατάλογος, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τον νομό Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 1830 taxa (είδη, υποείδη, ομάδες και ποικιλίες). Αυτά κατανέμονται σε 121 οικογένειες, 612 γένη, 1450 είδη, 367 υποείδη, 3 aggr. Και 10 ποικιλίες.

.

……

.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τη νομοθεσία τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελλάδας αλλά και τους καταλόγους διεθνών οργανισμών (CITES, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Προεδρικό Διάταγμα 67/81, IUCN, European List of Globaly Threatened Animals and Plants, Red Data Book και CORINE) 61 φυτικά είδη που απαντώνται στο Νομό Θεσσαλονίκης υπόκεινται σε κάποιο καθεστώς προστασίας.

.

……

.

Βλάστηση

Με την επίδραση της χλωρίδας, του κλίματος, της ορογραφικής διαμόρφωσης, της γεωλογικής – πετρογραφικής σύνθεσης, του εδάφους και τις ισχυρές ανθρωπογενείς επιδράσεις, στο παρελθόν και σήμερα, έχουν διαμορφωθεί στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης τρεις κυρίως ζώνες βλάστησης: Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) αντιπροσωπεύεται στο νομό Θεσσαλονίκης από την υποζώνη Quercion ilicis και τον αυξητικό χώρο Orno-Quercetum ilicis με κυριότερα ξυλώδη είδη του αυξητικού χώρου την αριά, το φυλίκι, τη βελανιδιά, το πουρνάρι, την ελιά το γαύρο και ακόμα πλατάνια, ιτιές, λεύκες, καλαμώνες και σπαρτά. Εμφανίζεται, σε μικρές εκτάσεις, από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι ενός υψομέτρου 300 μ. περίπου, από το Σταυρό μέχρι τα όρια του νομού Χαλκιδικής, στις παρυφές του όρους Κερδύλιο, που βλέπουν προς το Στρυμονικό κόλπο, στα στενά της Ρεντίνας και στις λίμνοθάλασσες Επανομής και Αγγελοχωρίου.

.

1) Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis)……

α) Η υποζώνη OstryoCarpinion orientalis με τους αυξητικούς χώρους

α1) Cocciferetum

α2) Coccifero – Carpinetum, Carpinetum orientalis

β) Η υποζώνη Quercion confertae με τους αυξητικούς χώρους

β1) Quercetum confertae

β2) Quercetum montanum

2) Η ζώνη δασών οξιάς (Fagetalia)……

.

……

.

Οι τύποι οικοτόπων ομαδοποιούνται σε:

1. Παράκτιους και αλοφυτικούς οικοτόπους.

2. Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες.

3. Οικοτόπους γλυκών υδάτων.

4. Φυσικούς και ημιφυσικούς σχηματισμούς λειμώνων (λιβαδιών).

5. Δάση – θαμνώνες.

.

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις

Εκτείνονται στους κυριότερους ορεινούς όγκους που απαντώνται στην περιοχή και είναι τα συμπλέγματα του όρους Βερτίσκου, της οροσειράς των Κερδυλλίων και του όρους Χορτιάτη – Ομβριανού.

Η διαχείριση του δασικού χώρου της περιοχής γίνεται σήμερα με στόχο την επίτευξη πολλαπλών σκοπών εκμετάλλευση, η αναψυχή, η εκτροφή θηραμάτων κ.λ.π.

.

Τα δάση της περιοχής, τα οποία υπόκεινται σε διαχείριση, είναι:

1. Δάσος Ζαγκλιβερίου – Αδάμ – Πετροκεράσων – Λιβαδίου.

2. Δάσος Λαχανά – Φλαμουρίου – Σοχού.

3. Δάσος Στεφανινών – Ασπροβάλτας – Αρέθουσας.

4. Δάσος Μαυρούδας – Σκεπαστού.

5. Δάσος Βρασνών – Άνω Σταυρού.

6. Δάσος Στεφανινών (δημοτικό).

7. Ιδιωτικό Δάσος Νέας Μαδύτου.

8. Ιδιωτικό Δάσος Μοδίου.

9. Δάσος Κρυονερίου.

10. Δάσος Βερτίσκου.

11. Δάσος Γερακαρούς.

12. Δάσος Πετροκεράσων.

.

Επιπλέον μεγάλο μέρος των δασικών εκτάσεων αποτελούν οι εκτάσεις των αειφύλλων πλατύφυλλων οι οποίες βρίσκονται κάτω από έντονη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα αφενός πολλές φορές να μην καταγράφονται ως δασικές εκτάσεις αφετέρου να υποβαθμίζονται και να διαταράσσονται από την μη ορθολογική άσκηση της βοσκής, που αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στο σύνολο της περιοχής.


Λόγω του μεγάλου όγκου του κειμένου, σας δίνουμε το link για να μπείτε και να διαβάσετε όπως ακριβώς γράφτηκε.

http://www.eurovillages.info/article_view.php?langid_menu=2&catid=99&artid=203&langid=2


date Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Η χλωρίδα της περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share