ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 19:00 μ.μ. και κατά την οποία θα γίνει συζήτηση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1°: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 2°: Αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων.

ΘΕΜΑ 3°: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΝΑΘ και Δήμου Ρεντίνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή λυόμενης κερκίδας στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 του Δ.Δ Σταυρού" προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 4°: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΝΑΘ και Δήμου Ρεντίνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή αποδυτηρίων στο γήπεδο 5X5 του Δ.Δ Σταυρού Δήμου Ρεντίνας" Προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 5°: Συμμετοχή του Δήμου Ρεντίνας σε προγραμματική σύμβαση για την κατάρτιση σχεδίου Τοπικής Ολοκληρωμένης παρέμβασης για την απασχόληση στην επαρχεία Λαγκαδά, παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή σύμβασης, ορισμός εκπροσώπου με νόμιμο αναπληρωτή στην κοινή επιτροπή και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6°: Αποδοχή και κατανομή 3ης Δόσης ΣΑΤΑ έτους 2009.

ΘΕΜΑ 7°: Προκήρυξη μελέτης "Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Σταυρού".

ΘΕΜΑ 8°: Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Τσαπακίδη Αλέξανδρο.

ΘΕΜΑ 9°: Εξέταση ένστασης του Αντώνιου Καρακατσάνη κατά της αριθμ. 187/08 Απόφασης Δ.Σ για την τροποποίησης ρυμοτομίας στο ΟΤ Γ 165 Δ.Δ Σταυρού.

ΘΕΜΑ 10°: Έγκριση της 'Έπικαιροποίησης μελέτης διευθέτησης Δυτικού χειμάρρου Δ.Δ Σταυρού Δήμου Ρεντίνας".

ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση υδρομάστευσης και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Άνω Σταυρού".

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση πεζοδρομίων στο Δ.Δ Σταυρού".

ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Δ.Δ Σταυρού".

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Παραδοσιακός φωτισμός και πλακόστρωση από πλατεία ως εκκλησία Μικρής Βόλβης.

ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίων Δήμου Ρεντίνας''.

ΘΕΜΑ 16°: Θεώρηση μηχανογραφημένων εντύπων - βιβλίων των ΟΤΑ Α' βαθμού.

ΘΕΜΑ 17°: Εκλογή αντιπροσώπων για το Δ.Σ του ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 18°: Αλλαγή μελών στο Δ.Σ. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

ΘΕΜΑ 19°: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίων Δήμου Ρεντίνας''.

ΘΕΜΑ 20°: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "Περίφραξη Γηπέδου Σταυρού 5X5".

ΘΕΜΑ 21°: Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Λιτσάκη Γεώργιο.

ΘΕΜΑ 22°: Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.date Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεντίνας”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share