ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνας την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 19:30 μ.μ. και κατά την οποία θα γίνει συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ρεντίνας για το οικονομικό έτος 2008.


date Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεντίνας”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share