Αναβαθμίζεται το δίκτυο ύδρευσης στα τοπικά διαμερίσματα Περιστερώνα & Νικομηδινού του Δήμου Απολλωνίας, με την παράδοση σε λειτουργία δύο καινούργιων και σύγχρονων δεξαμενών ποσίμου ύδατος, με δυνατότητα καθαρισμού.

Έτσι οι δημότες θα τροφοδοτούνται συνεχώς και όλες τις εποχές του χρόνου με καθαρό και πόσιμο νερό, ενέργεια που ήταν εξ αρχής προτεραιότητα της παρούσας δημοτικής αρχής.


Στο τοπικό διαμέρισμα Νικομηδινού οι εργασίες που βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης, έχει κατασκευασθεί δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 300 M3 προϋπολογισμού δαπάνης 60.210 ευρώ, χρηματοδότησης με ποσό 56.019 ευρώ από χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ στο τοπικό διαμέρισμα του Περιστερώνα προχωρούν με γρήγορο ρυθμό οι εργασίες για την κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 400 M3, η οποία σε συνδυασμό με άλλη παρόμοιας χωρητικότητας που θα κατασκευασθεί στο τ.δ. του Στίβου , έχουν προϋπολογισμό δαπάνης 170.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» ποσού 145.000 ευρώ τα δε υπόλοιπα από ίδιους πόρους.

date Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

0 χωριατάκια to “Νέες δεξαμενές ύδρευσης αποκτούν τα τοπικά διαμερίσματα Περιστερώνα και Νικομηδινού”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share