ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Κ.Ε.Π
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο.Γ.ΑΣας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας για τα δελτία κοινωνικού τουρισμού του Ο.Γ.Α

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12-4-2010 έως 14-5-2010.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ :

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
3. Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων, εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι- παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
5. Ειδικά για το Εκδρομικό-Επιμορφωτικό Ταξίδι στην Κύπρο, δικαιούχοι είναι οι ηλικίας 21-64 ετών, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασς)άλισης του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
6. Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ θεωρημένο-σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ).

Ο Δικαιούχος που προσέρχεται στο Κ.Ε.Π. προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στα προγράμματα Τουρισμού Αγροτικής Εστίας Έτους 2010, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει:

1. Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, τα οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης/ ή απόκομμα καταβολής εισφορών.
3. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του.
4. Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ- χήρες ή και ορφανά, θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

date Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

0 χωριατάκια to “Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού Ο.Γ.Α.”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share