ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία Σχολές Γονέων.

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων αναπτύσσονται δέκα (10) εκπαιδευτικά προγράμματα. Η λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το ΙΔΕΚΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας, μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Προγράμματα που προσφέρονται για επιλογή είναι:

1. Οικογένεια και σύγχρονη εποχή (50ώρες)
2. Υγεία και οικογένεια (50ώρες)
3. Διαφυλικές σχέσεις (25ώρες)
4. Ανάπτυξη στην τρίτη ηλικία (25ώρες)
5. Παιδί και νέες τεχνολογίες (25ώρες)
6. Οικιακή οικονομία στη σύγχρονη οικογένεια (25ώρες)
7. Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας (25ώρες)
8. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (50ώρες)
9. Συμβουλευτική γονέων - παιδιών με ειδικές ανάγκες (50ώρες)
10. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (25ώρες)

Αιτήσεις συμπληρώνονται στο Δήμο Ρεντίνας στην Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας Κα Τσακίρη Αναστασία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν έγκαιρα για την συμπλήρωση της αίτησης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Πληροφορίες : Τσακίρη Αναστασία
Τηλ.: 23970.65865

Σταυρός Θεσσαλονίκης

16/03/2010

Από την Επιτροπή Παιδείας

date Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

0 χωριατάκια to “Ανακοίνωση από την επιτροπή παιδείας του Δήμου Ρεντίνας: Σχολές Γονέων”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share