Δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή επαρκή μέτρα, για την προστασία της λίμνης

Μετά από έρευνες που διενήργησε η ΕΕ το 2002, με αντικείμενο τη ρύπανση και την υποβάθμιση της λίμνης, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να θεσπίσουν ειδικό νομικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσουν τις παράνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στην περιοχή.

Οι ελληνικές αρχές, θέσπισαν το νομικό πλαίσιο και ενέκριναν πλήρες σχέδιο δράσης, για την αποκατάσταση του υγροτόπου, ενώ τα περισσότερα από τα μέτρα του εν λόγω σχεδίου, πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή.

Μεταξύ των μέτρων, είναι η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της λίμνης (στάθμη και βάθος των υδάτων), η κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αποχετευτικών συστημάτων.

Η εφαρμογή όμως των μέτρων προστασίας, προχωρεί με αργούς ρυθμούς και οι παράνομες δραστηριότητες συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υποβαθμίζεται το οικοσύστημα της λίμνης.

Η κατάσταση που παρουσιάζει η λίμνη είναι τραγική, αφού πλήττεται από άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά η στάθμη των υδάτων της.

Επιπλέον, παρουσιάζεται έντονη ρύπανση, η οποία οφείλεται στις ρίψεις βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων από βιομηχανίες και πόλεις της γύρω περιοχής.

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της, οδηγία σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.


http://www.newsit.gr

date Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

0 χωριατάκια to “Λίμνη Κορώνεια: Νέα προειδοποίηση από την Κομισιόν...”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share