Επίσκεψη στα Μεταλλεία Κασσάνδρας προγραμματίζουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Με την α.π. 4001/15.4.2010 κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ και τους άλλους αρμόδιους φορείς η “4η Τεχνική Έκθεση – Τελική” της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ΕΠΙΤΗΡΩ).

Αναφέρεται στη σελ. 2: “Μετά από 48 μήνες έχει λήξει η θητεία της ΕΠΙΤΗΡΩ...”. Επισημαίνεται δηλαδή ότι η συνέχιση μετά την 31.12.2009 της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και της λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (ΜΕΣ) γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα, αφού η ΕΠΙΤΗΡΩ δεν υφίσταται πλέον ενώ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας (ΕΜΒΕ) με το 2430πε/12.02.2009 έγγραφό της έχει κάνει σαφές ότι της έχει αφαιρεθεί κάθε σχετική αρμοδιότητα.

Με την Δ8-ΑΦ479.13/3451/618/26.02.210 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη εγκρίνεται η (επ’αόριστον) συνέχιση της λειτουργίας των ΜΕΣ και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη με τήρηση “των αυτών Περιβαλλοντικών Όρων”.

Με την 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ ακυρώνεται συνολικά η Απόφαση του κ. Μανιάτη, δυο ολόκληρους μήνες μετά την έκδοσή της. Και ο κ. Υφυπουργός μένει έκθετος!

Οι θεμελιώδεις Περιβαλλοντικοί Όροι των οποίων την συνέχιση της ισχύος επιβάλλει η Απόφαση του κ. Υφυπουργού, βεβαιώνεται στις 15 Απριλίου 2010 από την αρμόδια για την τήρησή τους μέχρι την 31.12.2009 ΕΠΙΤΗΡΩ, ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν τηρήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και την εργολάβο των εξορύξεων ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

http://antigoldgreece.wordpress.com/2010/05/02/4th_te/

date Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

0 χωριατάκια to “H 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ αφήνει έκθετο τον κ. Μανιάτη”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share