ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρεντίνας την Τρίτη 2 Μαρτίου 2010 και ώρα 19:00 μ.μ. και κατά την οποία θα γίνει συζήτηση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ:


ΘΕΜΑ 1°: Ένημέρωση και συζήτηση για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση προϋπολογισμού πνευματικού αθλητικού κέντρου Δήμου Ρεντίνας έτους 2010.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιαννούλης Γεώργιος


ΘΕΜΑ 3° : Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Δήμου Ρεντίνας έτους 2010.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 4°: Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού έτους 2010 .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 5°: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεντίνας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 6°: Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεντίνας στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/09.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 7°: Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης του υπ' αριθμ.61 οικοπέδου στη Βαμβάκια Δήμου Ρεντίνας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 8°: Καθορισμός τιμής μονάδας για μετατροπή εισφορά γης σε χρήμα από διορθωτική πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 011406,011405 στο Ο.Τ 100.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 9°: Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενων εκτάσεων από την πράξη εφαρμογής για την ιδιοκτησία 021443 στο Ο.Τ Γ 81.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 10°: Καθορισμός τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενων εκτάσεων από πράξη επιβολής για την ιδιοκτησία 021532 στο Ο.Τ Γ 90.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 11°: Προσαρμογή του Β2 σταδίου της μελέτης Γ.Π.Σ στα οριζόμενα της ΚΥΑ 6919/2004

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 12°: Αποδοχή και κατανομή 4ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2009.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 13°: Αίτηση Κωσταντινίδη Βασίλειου για άδεια χρήσης πλατείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση παραλαβής της μελέτης "Συντήρηση 25ης Επαρχιακής οδού Ν. Θεσσαλονίκης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση έκπτωσης των οφειλετών από μισθώσεις Δημοτικών καταστημάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 16°: Σύσταση επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων έτους 2010.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 17°: Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης πλωτού φράγματος μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 18°: Δωρεά του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 7810 Δημοτικού οχήματος στο ΚΑΠΗ Δήμου Ρεντίνας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Κωνσταντινάκης Αθανάσιος.


ΘΕΜΑ 19°: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο μηνών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


ΘΕΜΑ 20° : Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑdate Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

0 χωριατάκια to “Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 2 Μαρτίου 10”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share