Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα του Νομού Θεσσαλονίκης, ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης δήλωσε τα εξής:

«Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης –όπου κατασκευάστηκαν έργα για την αντιπλημμυρική προστασία τους- δεν παρουσιάστηκε το παραμικρό πρόβλημα.

Τόσο στις περιοχές όπου προκλήθηκαν μεγάλες ζημίες από τις βροχοπτώσεις του 2006 (Μελισσουργός, Νέα Απολλωνία, Αρέθουσα, Λευκούδα, Βαμβακιά, Σχολάρι κ.λ.π.), όσο και σε άλλες θέσεις όπου εκτελέσθηκαν έργα με βάση τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Ανάληψη, Κολχικό, Βασιλικά, Φιλαδέλφειο, Ανοιξιά, Γέφυρα κ.λ.π.) η συμπεριφορά των έργων ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, με συνέπεια την εξασφάλιση της συνέχειας των συγκοινωνιών και των γενικότερων δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών, όσο και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα.


Συνοπτικά, τα έργα που αφορούσαν εργασίες διάνοιξης και διευθέτησης της κοίτης των χειμάρρων, κατασκευής έξι γεφυρών και δεκάδων μικρών πλακόσκεπων οχετών. Ο προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται σε 21.000.000€ περίπου.

Ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να αρχίσουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στους οικισμούς Νέας Μαδύτου, Μεσήμβριας, Ξηροποτάμου και Εξαμιλίου, καθώς και η κατασκευή της γέφυρας στην επαρχιακή οδό Στανού- Μελισσούργου. Συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών περίπου 4.300.000€ ευρώ. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Νέας Αγχιάλου και της διευθέτησης του χειμάρρου Ανθεμούντα- Β΄ Φάση, με την προσδοκία της ένταξής τους στο ΕΣΠΑ και τη δημοπράτησή τους μέσα στο 2010.

Τέλος, στο σχεδιασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχει η σύνταξη μελετών και κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Ασσήρου, τη διευθέτηση των χειμάρρων Μοδίου και Λαγκαδικίων (στην περιοχή από τον οικισμό μέχρι την ενωτική τάφρο) και την κατασκευή της γέφυρας Ευαγγελισμού της επαρχιακής οδού Λαγκαδά- Ρεντίνας.»

date Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

0 χωριατάκια to “Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης για τα αντιπλημμυρικά έργα”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share